Ağrı Samsun Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Samsun Otobüs Bileti

Ağrı Samsun otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Samsun’a giden otobüs firmaları için tıkla!

MADENLER : Samsun vilâyeti sınırları içinde üç linyit ve bir bakır işletmesi vardır. Linyit işletmelerinin her biri 1.500’er ton olmak üzere yılda 4.500 ton linyit istihsal ederler. Bakır işletmesinin yıllık istihsali 1.000 tondur.

Bunlardan ayrı olarak manganez, borasit ve linyit ruhsatı almış (10) firma aramalara devam etmektedir.

SAMSUN 19 MAYIS KARADENİZ FUARI : Vali Hamdi Ömeroğlu’nun önderliği ile Belediye, Özel İdare, Ticaret ve Sanayi Odası ile sair teşekküllerin maddî manevî ilgileri sayesinde vücut bulmuştur.

Her yıl 1 ilâ 31 Temmuz tarihlerinde açılıp, devam etmesi plânlanmış bulunan hu fuar: Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Turistik yönleriyle, memleketimizi içte ve dışta tanıtma bakımından da önem taşımaktadır.

Fuara; Samsun ve Karedeniz vilâyetlerinden olduğu gibi Türkiyenin her vilâyetinden, bilhassa İstanbul, Ankara. İzmir gibi büyük Sanayi ve Ticaret merkezlerinden her branşta firmalar geniş ölçüde katılmaktadır.

Ayrıca, yabancı sermaye ile memlektimizde kurulmuş olan müesseseler veya bunların temsilcikleri de iştirâk etmektedirler.

Bu ilgi her yıl görülür şekilde artmaktadır.

Önce, başarılması hiç kolay olmayan fakat her tekrarlarısında daha ileri ve olgun bir hal alan fuar, Karadeniz vilâyetleri arasında önemli bir mevkii bulunan Samsun’a dolayısiyle civarına ve rinam: Türkiye ekonomisine geniş ölçüde faideli olmaktadır,

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Samsun otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!