Ağrı Şanlıurfa Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Şanlıurfa Otobüs Bileti

Ağrı Şanlıurfa otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Şanlıurfa’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Urfa’da yazılı tarih öncesi dönemlere ait araştırmalar sürmektedir. Yörenin, İ.Ö. 2000’lerde Mitanni Devleti egemenliği altında olduğu bilinmektedir. Mitanniler’den sonra bu topraklar Hititler’in, onlardan sonra da Aşuriler’in eline geçmiştir. (İ.Ö. 857). Yörede İ.Ö. 600’lerin başında Medler, daha sonra da Pereler hüküm sürmektedir. (İ.Ö. 550). Yöreye İ.Ö. 332’de Pereleri bozguna uğratan Büyük İskender, onun ölümünden sonra komutanlarından Selevkes hakim olmuştur. (İ.Ö. 306). İ.S. 117’de bir Roma eyaleti durumuna getirilen yöre, 241 ’den başlayarak, Sasanlılar ve Romalılar arasında birçok kez el değişmiştir. 395’ten sonra Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalan Urfa, İsa’nın Tanrı değil de insan olduğunu savunan “Diafizitlik” öğretisinin merkezi olmuştur.

680’lerde, Halife Ömer döneminde, Urfa’yı İslam güçleri ele geçirmiştir. İslam egemenliğinde kent iyice zenginleşmiştir.

Harunür Reşid’in ölümünden sonra, oğulları arasında çıkan taht kavgalarından yararlanan Bizanslılar, yöreye saldırılar düzenlemişler ve 1037’de tüm Urfa’yı egemenlikleri altına almışlardır.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu içlerine yayılan Selçuklular, Urfa’da sağlam bir etkinlik oluşturamadılar. Burada 1074’te, Ermeni komutanlarından Filaretos bağımsızlığını ilan etmiştir.

1098’de, Haçlı ordusundan ayrılan Kont Baudovin, Urfa Haçlı Kontluğu’nu kurmuş, uzun yıllar çevresi Türk devlet ve beylikleriyle çevrili bir ada durumunda varlığını sürdürmüştür. 1144’te Musul Atabeği İmadeddin Zengi Urfa’yı zapdetmiş. yöre daha sonra Eyübbiler’in eline geçmiştir.

1403 yılında Akkoyunlu Devleti’nin egemenliğine giren Urfa, 1517’de OsmanlI topraklarına katılmıştır.

Urfa ve çevresi, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu galip devletler arasında paylaşılırken, önce Ingilizler’in payına düşmüş, sonra onlar tarafından Fransızlar’a devredilmiştir. Urfa 9 Şubat 1920’de işgalden kurtulmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Şanlıurfa otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!