Ağrı Sinop Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Sinop Otobüs Bileti

Ağrı Sinop otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Sinop’a giden otobüs firmaları için tıkla!

HALK ŞİİRİ

Kaynaklarda, Sinop’ta bir zamanlar köklü bir aşıklar geleneği olduğu belirtilmektedir. Halk ozanlarından yapıtları günümüze ulaşanlar Yesari, Rasim ve Burhani’dir. Bunların şiirleri daha çok Bektaşilik etkisindedir. Günümüzde de Sinop ve çevresinde çok iyi saz çalanları vardır. Ancak, artık hem saz hem söz alanında ünlü olanlara rastlanmamaktadır.

MANİLER

Mani söyleme geleneği Sinop’da çok yaygındır. Maniler daha çok yöre insanının duygularını, yaşadıkları çevrenin doğa özelliklerini dile getirir. Boyabat yöresinden derlenmiş bir mani:

Gaya dibünde punar Elini soksan donar Ne giz oldum ne gelin Yüreğim buna yanar

SÖYLENCELER

Karmaşık öğeleri içeren maniler, yaygın inanışlardan izler taşır. Yöre söylencelerinden en bilinenleri, kentin adına ilişkin söylenceler, “Bey Kızı Söylencesi’’, “Sarı Kum Gölü Söylencesi”, “Gazidere Çayı.Üzerindeki Kayalara ilişkin Söylence”, “Deri Günü Söylencesidir. Kentin adına ilişkin söylencelerden birine göre, Sinop’u kuranlar Amazonlar’dır. Kentin adı da Amazonlar’dır. Kentin adı da Amazonların güzel ve yiğit kraliçesi “Sinova”dan gelmektedir.

ATASÖZLERİ

Yaşam deneyimlerini özlü sözlerle dile getiren yine atasözlerine örnekler:

“Akıllıyı arkada tutma, ahmağı kılavuz etme”, “Baş kesenin başı olmaz”, “Gözün karın doymaz”, “Orman yağmurun yularıdır”, “Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışır.”

HALK MÜZİĞİ-OYUNLAR

Geleneksel öğelerin bir ölçüde korunabildiği Sinop, karşılaşama ve horon bölgesindedir. Yöre müziğinde Karadeniz bölgesinden çok, İç Anadolu’nun etkisi belirgindir. Bu yüzden zeybek türü havalara ve türkülere rastlanmaktadır.

İlki 1929’da, İkincisi 1948’de olmak üzere yörede iki derleme yapılmıştır. Sinop hapishanesinde yakılmış türküler, koşmalar yöre müziğinde önemli bir yer tutar.

Yöre canları, kıyı kesiminde akerdeon, tulum, mızıka, iç kesimlerdeyse davul-zurna eşliğinde, kızlı-erkekli oynanır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Sinop otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!