Ağrı Sivas Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Sivas Otobüs Bileti

Ağrı Sivas otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Sivas’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARIM

Sivas ekonomisi eskiden beri tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İl alanının yüksek ve engebeli oluşu, bitkisel üretimi önemli ölçüde sınırlamaktadır.

İl tarımında tahıl tarımı egemendir; en çok buğday, arpa, çavdar ve nohut üretilmektedir. Diğer ürünler arasında, dış satımı yapılan mercimeğin özel bir önemi vardır. Kızılırmak, Kelkit, Tohma ve Çaltı vadilerinde şeker pancarı ve patates ekilmektedir. İlde hayvancılık ve hayvan ürünleri üretiminin ülke içindeki payı yüksektir.

Hayvancılık daha çok mera hayvancılığı biçimindedir. Besi hayvancılığı 1970’lerde hızlı bir gelişme içerisine girmiştir.

SANAYİ

1968’de “Kalkınmada Öncelikli İller” kapsamına alınan Sivas, sanayii gelişmekte olan bir ildir. İldeki en önemli sanayi kuruluşları, Sümerbank, Sivas Çimento Fabrikası, Sidemas Müessesesi, Beton Travers Fabrikası, Sidaş Dokuma Sanayi A.Ş. Divriği Demir Madenleri Müessesesi’dir.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Sivas, çok çeşitli jeolojik oluşumların bir arada bulunuşu nedeniyle, maden bakımından zengin sayılabilecek bir ildir. Madenlerin rezervleri oldukça büyük, bileşimleri de iyidir. Rezerv ve birleşim bakımından önem taşıyan madenler, demir, bakır, krom, linyit ve mermerdir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Sivas otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!