Ağrı Zonguldak Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Zonguldak Otobüs Bileti

Ağrı Zonguldak otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Zonguldak’a giden otobüs firmaları için tıkla!

DEVREK : 1.222 kilometre kare yüzölçümü ve son yıl sayımına göre 61.970 nüfusu vardır. Biri Zonguldak’tan diğeri Ereğli’den gelerek kaza merkezinde birleşip Ankara’ya doğru uzanan şoselerin birleşme noktası olması itibariyle ticarî önemi vardır. Arazisi çok arızalı dağlardan, derin vâdilerden ibaret ve büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olduğundan ziraî bakımdan ormancılık yönünden ehemmiyet taşımaktadır. Bu kazanın Tefen ve Eğerci isimli iki nahiyesi ve (79) köyü vardır.

EFLÂNİ : Evvelce Safranbolu kazasına bağlı iken kaza haline getirilen 619 kilometre kare yüzölçümü ve 21.570 nüfuslu Eflâni’nin ulaşım imkânları dardır. Başlıca geliri orman ürünleri; kereste olup, orta miktarda hububat ile meyva ve yumurta elde olunmakladır. Mahalli sayılan küçük el sanatları ile az miktarda hayvancılığa yer verilmektedir .Yalnız merkez nahiyesi ve 59 köyü vardır.

EREĞLİ : Karadeniz kıyısında Zonguldak’m batısında modern bir limana sahip şirin bir kazadır. Nüfusu 76.259 ve yüzölçümü 1.132 kilometre karedir. Bu sahanın % 7’si ovalarla kaplıdır. Ereğli’nin Kandilli civarında taş kömür yatakları Merkezi Zonguldak’ta olan Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi’nce işletilmektedir. Bu kazanın meyvacılığı ve sebzeciliğinin çok geniş olması sebebiyle, son yıllarda konservecilik hayli inkişaf etmiştir. Çok nefis çilekler yetiştiren Ereğli, Ankara ve İstanbul’a bol miktarda çilek, sebze ve muhtelif meyva sevketmektedir. (Bu kazada kurulmuş olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları,hakkında bilgi Sanayi Bölümü’nde verilmiştir )

Ereğli’nin, Başverencuma ve Alaplı isimli iki nahiyesi vardır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Zonguldak otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!