Amasya Ağrı Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Ağrı Otobüs Bileti

Amasya Ağrı otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Ağrı’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

ANTİK KENTLER AZNAVURTEPE

İlin en eski uygarlık ürünlerinden biridir; Urartular’dan kalmadır. Yapılan arkeolojik kazılarla, tapınak tümüyle ortaya çıkarıldı. Burada elde edilen buluntuların çoğu Erzurum Müzesi’ndedir.

GİRİTTEPE

Patnos yakınlarında bulunan Girittepe, Urartular’dan kalma bir yapıttır. Ancak yıkıntı durumundadır. Burada yalnızca sarayın ve bazı yapıtların kalıntıları bulunmaktadır.

KÜLTÜR-SANAT-FOLKLOR

Ağrı tarihi İ.Ö.2000’lere doğru uzanır. Yöre kültürel yaşamının en canlı dönemi, Urartular dönemidir. (İ.Ö. 1200-600)

Ağrı ilinin halk edebiyatı halk şiirinden çok söylenceler, yöre folklor, yerel sözcükler, deyişler ve atasözleri açısından zengindir.

Yöreye ilişkin en önemli söylence “Nuh’un Gemisi”dir.

Anadolumuzun çoğu yöresinde olduğu gibi, Ağrı bölgesi folkloru da kahramanlık, mertlik, konukseverlik ve kardeşlik duygularını simgeler.

AĞITLAR-DEYİŞLER

ATASÖZLERİ

Ağrı ili, topraklarında yaşamış olan halkların çeşitliliğinden gelen değişik dil özellikleriyle ilgi çeker. Yörede kullanılan yerel sözcüklerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Cemek (Övendirenin alt ucunda bulunan küçük yassı demir) kargı dalı (mısır), küşne (burçak), badya (bakır tencere), fudak (sıpa), kom (ağıl), keher (koyu kırmızı renkteki at – doru) maydan (2-3 yaşındaki kısrak)

İlde kullanılan yerel dildeki atasözleri folklorunun önemli bir bölümünü oluşturur:

“Bağ, dua değil, çapa ister’’

“Başkasının avlusundan su içen kanmaz” “Çek cefayı, gör sefayı”

“Dilim ettin beni dilim dilim”

“Tor atın tekmesinden korkmalı” Çok sayıdaki atasözünden sadece birkaçıdır.

1980’li yıllarda Ağrı’nın kültürel görünümü şöyledir: Geleneksel özelliği, kent merkezlerinde bile görülmektedir. İlde 4 sinema salonu vardır; Radyo-televizyon, sinema ve spor en yaygın kültür olgularıdır. Geleneksel değerler, inançlar ve töreler etkindir. Özellikle kırsal kesimde çok kadınla evlilik, aile kuruntunun temel özelliğidir. Bıyıksız erkek düşünülemez. Erkekler gömleğin üzerine ceketten önce mutlaka yelek giyer. Yörenin en tanınmış yemeği “saç kavurması”dır. “Abdigör köftesi” yapımı da yaygındır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Amasya Ağrı otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!