Amasya Aydın Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Aydın Otobüs Bileti

Amasya Aydın otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Aydın’a giden otobüs firmaları için tıkla!

İklimi : Dağlar, batıya doğru denize dik olduklarından batı-kuzeyden esen inbat rüzgârlarına açıktır. Yaz aylarında esmeye başlayan ve oldukça rutubetli olan bu rüzgârlar, vilâyeti ziraat bakımından elverişli hâle getirmektedir. Akdeniz’den esen güney rüzgârları ise yağmur getirir. Etraf dağlarla kaplı olduğundan sair zararlı rüzgârlara karşı korunmuştur.

Aydın Vilâyeti genel olarak Akdeniz ikliminin tesiri altında olup kendine has bir mikroklimaya sahip bulunmaktadır. Genellikle yazları sıcak ve kışları serin geçer. En düşük ısı Ocak ve Şubat aylarında meydana gelir ki (+l)’e kadar düşer. Bazı yıllar eksi altına düştüğü de olur. En çok ısı Ağustos avında meydana gelir. Isı miktarı genellikle -34 – 36 derece civarındadır. Kurak geçen bazı yıllarda bu miktar -41 -42  ‘ye kadar yükseldiği görülür.

Yağış miktarı her yıl değişiktir. Genellikle yağış toplamı 450 – 875 mm. arasında oynar. Kış aylan yağışlı, yazları ise kurak geçer. Muhtelif yılların yağış miktarım mevsimlere göre karakterize edecek olursak Aydının yağış miktarı hakkında bir fikir belirir.

Bazı yıllar yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesinden ürün zarar görür Bilhassa pamuk ve zeytin ürünü bu sıcak ve kuraklıktan fazlası ile müteessir olur.

Ekonomik Durum : Ovasından bal, dağlarından yağ akan ve sinesim akaltmla bezeyen Aydın’ın ekonomik ve ticarî hayatını ziraat teşkil etmektedir. Pamuk, zeytin, incir ve diğer ürünlerden elde ettiği gelir 331 – 411 milyon T.L. civarındadır.

Kuyucan bölgelerinde bulunan demir ve kara yolu kenarında boydan sıralanan portakal bahçeleri Aydın’a ayrıca bir servet ve güzellik katmaktadır. Menderes vâdisini çevreleyen dağların etek ve yamaçlarındaki sık zeytinlikler de yeşil Aydın’a kendine has renk ve güzelliğiyle bir ihtişam vermektedir.

Aydın’da ziraat çeşitleri arasında en fazla genişliğe mâlik olanı tarla ziraatidir. Tarla ziraati içinde ve başlıca bitki gruplarından sanayi bitkileri başta gelmektedir. Bunu sırasiyle Hububat, Bakliyat ve diğer bitkiler takip etmektedir. Zeytincilik, incir ve narenciye ayrı bir kıymet taşımaktadır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Amasya Aydın otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!