Amasya Balıkesir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Balıkesir Otobüs Bileti

Amasya Balıkesir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Balıkesir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Balıkesir vilâyetinde genel olarak Akdeniz iklimi hüküm sürmekle beraber, batıdan doğuya ve kuzeyden güneye gidildikçe yavaş yavaş kara iklimi kendini göstermeğe baslar.

Balıkesir vilâyetinin Marmara ve Ege denizinde kıyıları vardır. Marmara denizi kıyıları : Kuzeyde Bandırma ve Erdek körfezi boyunda Marmara kıyılarını dar ve alçak berzahla karşıya bitişik olan Kapıdağı yarımadası ve Marmara adaları ihtiva etmektedir. Bandırma körfezinin ağzında Zeytin ve Tavşan adaları görülmektedir. Kapıdağı yarımadasının batı kuzeyinde Marmara Adası, Paşa Limanı, Türkeli, Avşar, Koyun, Ekinci adaları vardır. Marmara adasının doğusunda Fener, batısında ise Hayırsız ada yer almaktadır.

Kapıdağı yarımadasının Yıldız (kuzey) ve karayel (kuzeybatı) fırtınalarını kesen tabii siperin arkasında “Bandırma Limanı” kurulmuştur.

Bandırmanın önemini topluca şu suretle sıralamak mümkündür :

Tabii şartlar tarafından hazırlanmış olması, (Kapıdağ yarımadasının yıldız ve karayel fırtınalarını kesen tabii siperlerin gerisinde kuruluşu.

Ayrıca. İzmir – Soma demiryolunun Balıkesir üzerinden Bandırmaya kadar uzatılması ve bu suretle Ege bölgesiyle. Marmara kıyıları arasındaki kara irtibatını üzerine alması ekonomik bir mahiyet alır.

İzmir ve İstanbul limanlarını yekdiğerine bağlaması ve Kütahya – Balıkesir demiryolu sayesinde Bandırma limanının memleketimizin ana hattına da bağlanarak hinterlantınm doğuya doğru gelişmiş olması.

Erdek’in gelişimini daha ziyade Turizmde ve Çanakkale Boğazına yakın bir mevkide, bir donanma limanı olmak kabiliyetinde aramak yerinde olur. Bandırma limanı ile Erdek arasında Edincik yakınında eski çağların mühim şehirlerinden olan “Kizik Harabeleri” mevcuttur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Amasya Balıkesir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!