Amasya Bitlis Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Bitlis Otobüs Bileti

Amasya Bitlis otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Bitlis’e giden otobüs firmaları için tıkla!

ARAZİ : Vilâyet arazisi umumiyetle volkanik ve kalker kayalardan teşekkül etmiştir. Güney kısımları doğu Toros Dağlarının mahalli isimler alan kollariyle arızalandığı gibi bu bölgede çer yer volkanik, büyük münferit kitleler de bulunmaktadır. Arazinin büyük bir kısmının denizden yüksekliği 11.500 – 2.000) metre Garzan ve Bitlis Derelerinin kadar düşer.

Vilâyet dahilinde geniş sahalar kaplayan bâzı dağların yükseklikleri de 3.050 metreyi bulur. Bu dağların en mühimleri Nemrut volkanik kitlesiyle Süphan Dağının bir kısmı ve Kaniberim, Karmiç, Kambos. Hasteri, Şatak ve Pelli dağlarıdır.

Nemrut Dağı, vilâyet arazisinin orta kısmında ve 3.050 metre yükseklikte Raiıya Ovasına hâkim fundalıklar ve çeşitli çiçek ve yeşil bitkilerle bezenmiş eski bir yayladır.

Hâlen muhtelif noktalarından sıcak gaz ve duman çıkmakta olan bu dağın üstündeki kraterde bir göl mevcuttur. Dağı da volkaniktir. Bu dağın güney etekleri Ziyaret Dağı, vilâyet moruklarının kuzey kısımlarım teşkil eden arızaların en önemlileridir.

Bitlis’in batı tarafında, Muş sıradağlarının kollarından Hacreş ve Kamberim Dağlariyle Sason Dağlarının kollarından Karmiç ve 2.600 metre kadar yükse klikle Kambos Dağları bulunur. Şehri görmek için hemen ucuz otobüs bileti alın.

Doğuda ise Siva, Şalak. Hasteri ve Pelli dağlan vardır. Bu dağlar üzerinde birçok yaylalar mevcut olup bunlar arasında Süphan Dağı üzerindeki Süte Yaylası ve Nemrut Dağı Yaylaları en mühimleridir.

Bu dağlar arasında ortalarından ırmaklar geçen ve muhtelif yönlerde uzanan vâdiler bulunmaktadır. Vilâyet içinde bulunan düzlüklerin başlıcalarını.

Bitlis’in Norsin, Simek, nahiyesinin Tatik. Ahlat, Adilcevaz, Nemrut, Tatvan. Hizan’m Karasu, Mutki’nin Huyut ovalariyle Bitlis – Tatvan – Van Gölü kıyılarına kadar uzanan ve 1.850 metre kadar yükseklikteki Rahva düzlüğü teşkil eder.