Amasya Diyarbakır Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Diyarbakır Otobüs Bileti

Amasya Diyarbakır otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Diyarbakır’a giden otobüs firmaları için tıkla!

HAYVANCILIK : Canlı hayvan ve hayvan mahsulleri Diyarbakır vilâyetinin başlıca ihraç maddelerindendir. iyi cins at, kara sığır, ak ve kızıl karaman cinsinden koyun, kıl keçisi, tiftik keçisi hayvan mevcudunun ekseriyetini teşkil eder, ihtiyaçtan fazla kasaplık hayvanlar İstanbul’a sevkedilir. Deri, ve yapağı da mühim miktarda ihraç olunur.

540.717 küçük baş, 178.814 büyük baş hayvan mevcudu bulunan bu vilâyette yılda yarım milyon kilodan fazla meşhur (Diyarbakır yağı) elde edilir, Ankara ve İstanbul’a sevkolunur.

Şehirde bir ipekböcekçiliği istasyonu vardır ki, Artvin, Sivas, Maraş bölgelerine kadar olan bütün doğu ve güneydoğu vilâyetlerimiz bu istasyona bağlıdır. Merkez. Silvan, Kulp ve Lice kazalarında ipekböceği besliyen 250 den fazla aile yılda ortalama olarak (50) ton yaş koza elde eder. Diyarbakır otobüs firmaları için tıkla!

Arıcılığın pek fazla gelişemediği Diyarbakır vilâyetinde yılda 30 bin kilogram bal ve 3.000 kilogram kadar da balmumu elde edilmektedir.

420 bin tavuk ve horoz, 50 bin kadar hindi mevcudu bulunan Diyarbakır vilâyetinde her türlü av hayvanları, bilhassa av kuşları çok boldur. Dicle’den bir miktar balık elde edilirse de ekonomik değer taşıyacak kadar fazla değildir.