Amasya Elazığ Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Elazığ Otobüs Bileti

Amasya Elazığ otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Elazığ’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Elazığ’ın kuzeybatısında yer alan ilçe merkezi yerleşmedir Ağın. Kentin 4 km yakınında Keban Baraj Gölü’nün kıyıları uzanır. Ağını, Elazığ’a bağlayan karayolu, baraj gölünün suları altında kaldığından, ulaşımın bir bölümü teknelerle yapılır. Yerleşmenin ekonomisini, tarla tarımı ve hayvancılık biçimlendirir.

Ağın’ın tarihi, İÖ. 16.-14. yy’larda yörede egemen olan Hurriler’e kadar uzanır. İÖ.12.yy’da, Hititler’in etki alanı içine giren Ağın, İÖ.IO.yy’a kadar Hititler’le Asurlular arasında çatışmalara tanık oldu. Asur egemenliğine giren kent, İÖ.8. yy’da Urartu akınlarına uğradı. İO. 6.yy’da, Asurlulaıh yenilgiye uğratan Medler, bu toprakları ele geçirdiler. Med egemenliğini ortadan kaldıran Persler’in ardından, İskender’in büyük bir orduyla Anadolu’ya geçmesiyle Helenistik dönem başladı. İÖ. 226’da, Kral Mithridat’ın önderliğindeki Partlar, Ağın ve çevresindeki Ermeni Prensliği’nin topraklarını istila ettiler. Part Ermeni çatışması İÖ.70’de, Ermeniler’in yenilgisi ile sonuçlandı. Ermeniler, Part egemenliğine karşı başkaldırmaktan geri durmadılar. Otobüs bileti almak için tek yapmanız gereken aratma kısmından biletinizi seçin.

Ermenileı’in başkaldırısını Part- jar, Roma’nın da yardımı ile İÖ.37’de bastırdı. Partlar ile Ermeniler arasındaki çatışma, kent üzerinde Roma etkisine yol açtı. Kenti denetimlerine almak isteyen Homaıııarm. İÖ.57’de, Partlar’la yaptıkları savaş başarısızlıkla sonuçlandı. Süregiden Part-Roma çatışması, İS.2.yy’da, Roma yararına sonuçlandı ve Partlar, Roma etkisine girdi. Roma ve İS. 395′- te başlayan Bizans döneminde Arap akınlarına uğrayan Ağın, Malazgirt Savaşı’nı izleyen yıllarda, Türkmenleı’in hedefi oldu. Artukoğulları ile başlayan Türk dönemi, 1115’ten 1234’e kadar sürdü. Anadolu Selçuklularının topraklarına katılan yerleşme, 1514 Çaldıran Savaşı’ndan sonra Osmanlı egemenliğine girdi. Yerleşme içinde, günümüze ulaşan,söz edilmeye değer tarihsel yapıt yoktur.