Amasya Gaziantep Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Gaziantep Otobüs Bileti

Amasya Gaziantep otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Gaziantep’e giden otobüs firmaları için tıkla!

MADENLER : Vilâyet dahilinde henüz bilinen ve imtiyaza bağlanmış olan madenler Krom, Manganez ve Boksit olup bunlar; Kilis, İslâhiye ve Merkez Kazalarmdadır. Boksit hariç diğerleri işletilmektedir.

ENDÜSTRİ : İplik Sanayii : Gaziantep’te hâlen faal 4 pamuk ipliği fabrikası vardır. Ayrıca imalâthane ölçüsünde çalışan tesisler günden güne gelişmektedir.

Yün İpliği : Yün ipliği yapmak üzere kurulmuş olan (80) bin ton/yıl imâl kapasiteli bir fabrika mevcut ise de bu verim ihtiyacı karşılayamadığından, elverişli ipliklerin bir kısmı İstanbul’dan temin olunmaktadır.

Dokuma Sanayii : Vilâyet sanayiinin esasını teşkil eder. Halkın mühim bir kısmı geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Son yıllarda makineleşmeğe başlayan tezgâhlar ipekli ve yünlü dokuyan olmak üzere ikiye ayrılır. Fabrikasyona girmeye başlayan bu sanayi hızla gelişme halindedir.

Kilim : Bugün 1.750 kilim tezgâhı faaliyettedir, bu tezgâhlar yılda 7.000 – 8.000 balya kilim imâl etmektedir, bu miktarın para olarak değeri 7.000.000 lira civarındadır.

Sabunculuk : Vilâyet merkezinde 13. Nizip’te 15, Kilis’te 7 olmak üzere 35 sabun imalâthanesi hâlen faal haldedir. Bu sabunlar civar vilâyetlerde ve yurdun muhtelif yerlerinde satılmaktadır.

Deri ve Kösele : Gaziantep de dericilik eskiden beri yapılmakta ise de son yıllarda hayli inkişaf etmiştir. Yılda 8.000 sığır derisi, 28.000 keçi derisi ve 59.000 adet koyun derisi işlenmektedir.

Kasa İmalâtı : Son yıllarda çok artmış ve modernize edilmiştir. Avrupa kasaları ayarında yapılan kasalar Ankara. Kayseri ve Konya vilâyetleriyle bu havalide çok rağbet görmektedir. Mevcut 3 kasa imalâthanesi yılda 500’den fazla kasa satmaktadır.

Bakırcılığın da hayli ileri bulunduğu Gaziantep’te, gergef üzerinde kadınların yaptıkları “Antep îşi” işlemeler, sabır, el ve göz emeğinin eşsiz örnekleridir.

Bu işlemeler, zerafeti ve inceliği bakımından Türk kadınının üstün zevk ve sabrının müşahhas örnekleridir.

Bu vilâyette şeker istihlâki çok fazladır. Buna sebep, şekerli maddeler i- malâtmın fazla olmasıdır. Antep’in meşhur baklavası ve emsali maddelerin imâli yılda ortalama olarak 300.000 kilogram civarındadır. Bu mamuller, Orta ve Güney Anadolu’da fazla rağbet görmektedir. Gaziantep için otobüs bileti fiyatları indirime girmiştir.

Çimento Sanayii : Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi tarafından kurulmuş olan 85.000 ton/yıl kapasiteli bu fabrika, Gaziantep ve civarı vilâyetlerin çimento ihtiyacını daha kolay ve daha az nakliye masrafı ile karşılamalarını sağladıktan başka, imar hareketlerinin hızlanmasına, sosyal ve ekonomik gelişmeye hız katmıştır.