Amasya Kırklareli Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Kırklareli Otobüs Bileti

Amasya Kırklareli otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Kırklareli’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

 

TARİHİ Kırklareli’nin kimler tarafından ne zaman kurulduğuna dair bilgimiz yoktur. Eski adı hakkında dahi malumata sahip değiliz. Eununla beraber. Kırklareli civarının eski zamanlardan beri meskûn. bulunduğu malûmumuzdur. Şehrin güneyinde Höyükler mevkii ve Aşağı Pınar. Eriklice köyü diye anılan yerlerde höyük bakiyelerinin met cemiyeti. bizi böyle tir hükme vardırmaktadır.

Kırklareli, Türklerin idaresine geçmeden evvel, bir Bizans şehri idi ve Saranta Ecclesies adını taşıyordu. Bu havalinin önceki durumu hakkında Edirne tarihine bakılmalıdır.

Şehir, I. Murad zamanında, Edirne’den sonra fethederek Osmanlı imparatorluğuna katılmıştır. (1361) Kırklareli. Osmanlı idaresi altına girdiği zamandan beri yakın vakitlere kadar Kırkkilise diye and mağa başlandı.

Edirne vilâyetinin mühim bir sancağı olan Kırkkilise. bir kaç defa düşman istilâsına maruz kalmıştır. Ayastafarms muahedesi mucibince Bulgaristan’a bırakılan şehir. Berlin muahedesile Osmanlı İmparatorluğuna iade edilmiştir. Balkan harbi sıralarında Bulgar istilâsına uğrayan Kırkkilise.

Türk ordusu tarafından 1913 te geri alınmıştır. İstiklâl savaşı esnasında bir müddet Yunan işgalinde kalmışsa da 1922 yılında istirdat edilmiştir. Hugiin. vilâyet merkezimizdir.Artık birçok otobüs firması olduğundan otobüs biletleri bi hayli ucuzladı.

GEZİLECEK YERLER : Dereköy – Dereköy dağları eteğinde şirin bir kasabada.

Avcılık Kırklareli’nde çok zengin av sahaları vardır. Çil, keklik, tavşan, bıldırcın avlanır. Av mevsimi 15 Şubat’la 15 Temmuz arasındadır.

Saz, Bar, pavyon gibi eğlence yerleri yoktur. Şeytan deresi, Asılbeyli deresi. her ikisi de yaz aylarında serinlenmek için gidilen mesire yeridir’ Ağaçlık ve sulaktır.