Amasya Kocaeli Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Kocaeli Otobüs Bileti

Amasya Kocaeli otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Kocaeli’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Kocaeli vilâyetinin merkezi olan İzmit şehrinin kimin tarafından ve ne zarar, kurulduğu bilinmemekle beraber. M O 712 yılında İzmit körfezi dolaylarına göç eden Megaralılarm burada Astakis adı verilen bir şehir kurduklar; söylenmektedir. 3- şehir Trakya kıralı Lysimachos tarafından III. yüzyılın başında yıkılmıştır.

Bitinya kıralı I. Nikımed Astakos’un yerinde veya yakınında yeni bir şehir tesis etmiş, adını vererek merkez yapmıştır. Anadolunun en mamur şehirlerinden biri haline getirildi.

Nikomedia, M.S. II. yüzyıldan itibaren müteaddit zelzelelere. İranlıların istilâsına maruz kalarak harabolmuştur. Şehir, kısa bir müddet de Lâtinlerin istilâsına uğradı (1204 – 1207).

Selçuklular tarafından XI. yüzyılın sonlarında fethedilen Nikomedia. I. Haçlı seferi esnasında Bizanslılarca istirdat edildi (1097).

Bu bölge, Orhan Gazi zamanında Akçakoca kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi (1337). Buralara Akçakoca’ya izafeten Kocaeli denmeğe başlandı. Nikomedia adı. Türk eserlerinde “Izmid’ diye anılır. Halk arasında kısaca İzmit adı yerleşmiş ve zamanımıza kadar gelmiştir.

Osmanlılar devrinde imar edilmiş olan İzmit, medrese, şifahane, hanlar, hamamlar ve câmilerle süslenmiştir. Osmanlılarm Ankara mağlûbiyetinden 11402) sonra şehrin, Timur kuvvetleri tarafından işgal edilerek yağma edildiğini görüyoruz.Kocaeli otobüs biletleri gidiş dönüş aldığınız takdirde daha ucuza gelmektedir.

Timur ordusunun Anadolu’dan çekilmesinden sonra devamlı olarak OsmanlI hâkimiyetinde kalan İzmit, Anadolu eyaletine bağlı Kocaeli sancağının merkezi iken bilâhare Kapudanpaşa eyaletine bağlanmıştır. XIX. yüzyılın başlarında Hüdavendigâr eyaletinin sancağı olmuştur. Bilâhare, bir müddet İstanbul vilâyetine bağlı kaldıktan sonra müstakil sancak haline getirildi.

Birinci Dünya harbi sonunda düşman işgaline uğrayan Kocaeli havalisi, Millî kuvvetler tarafından kurtarılmıştır (1922). İzmit, Cumhuriyet devrinde, vilâyet haline getirilen Kocaeli’nin merkezi bulunmaktadır.