Amasya Tekirdağ Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Tekirdağ Otobüs Bileti

Amasya Tekirdağ otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Tekirdağ’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Trak Kralı Pezos’un idare merkezi olduğu sıralarda Tekfurdağı olarak zikredilen Tekirdağının zengin bir tarihi vardır. Bisanthe adında bir Yunan müstemlekesi iken daha sonra Rodestos veya Rodosto ismini almıştır. BizanslIlar zamanında Çorlu, Syrollum adlı bir müstahkem mevki, Hayrabolu (Hairopolis) Malkara (Migalgara) idi. Bugün bir nahiye merkezi olan Mürefte ise, çiçek ve meyvaları bol manâsına gelen Miryoftion kelimesinden halihazır adını almıştır.

Avrupa yayılışına ve kilit noktası Istanbulun fethine hazırlık olmak üzere plânlarını hazırlayan Sultan Orhanın oğlu Şehzade Süleyman Paşa büyük bir ordu ile Rumeliye geçerek Geliboluda kurduğu köprübaşmdan ra, 1357 de Tekirdağ. Malkara ve Bolayırı almış, Edirne ile İstanbul kesmek için de Çorlu’yu zaptetmiştir. Süleyman Paşanın bir kazaya oluşu. Tekirdağ otobüs firmaları kaliteli yolculuk sunmaktadır. Orhan Gazinin vefatı, genç hükümdar Murat’ı birçok mesel elerle karşı karsıya bırakmıştı. Şehzadelerle mücadele. Anadoluda Karaman karından yardım geçer. Ahiler tarafından Ankaranın zaptı ve bu iki uğraşmakta olan Murat Hüdavendigârın Trakyada kazanılan toprak paramız için, Murat Hüdavendigâr da bu yerleri tekrar geri aldı. Anadoludan getirilen Türk muhacirleriyle iskân edilen bu topraklar kısa zamanda şenlendi ve imar eserleriyle süslendi. Fatih ve Kanunî Çorluda birer cami yaptırdılar. Kanunî’nin Veziriazamı Rüstem Paşa Tekirdağında kendi adını verdiği ve Mimar Sinan’ın ölmez eserlerinden olan Rüstem Paşa camii herzaman zikre değer. Yollar, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler, imarethaneler buraların gelişmesinde büyük rol oynamıştır. III. Ahmet’e dört yıl Sadrazamlık etmiş olan Veziriazam Ali Paşa Çorluludur.