Amasya Uşak Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Amasya Uşak Otobüs Bileti

Amasya Uşak otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Amasya’dan Uşak’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Uşak şehri, Kütahya bölgesini ihtiva eden Küçük Frigya şehirlerinden Akmonya’nın yerine kaim olmuştur.

Bu havali, bidayette Hitit (Eti) İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalmış ve bu İmparatorluğun M. Ö. 1180 tarihlerine doğru çökmesi üzerine, Frigya devletinin eline geçmiştir. Akmonya şehrinin Frigyahlar zamanında kurulduğu zannedilmektedir.

Lidya hükümdarı Krezüs, M. Ö. 620 tarihinde, Frigya devletinin hâkimiyetine son vererek bütün Frigya’yı ele geçirmiştir. Bilâhare İran’a (M.ö. 546), onlardan Makedonyalılara (M.Ö. 334) intikal eden Akmonya ve havalisi, İskender İmparatorluğunun parçalanmasından (M.Ö. 323) sonra kumandanlarından Antigon’un hissesine düşmüştür. Uşak ilinde otobüs firmaları yaptıkları çeşitli kampanyalarla ilgi çekmektedir. Bir müddet buralara Bitinya kırallığı hakim olmuşsa da Bergama kırallığma intikal etmiştir. Bu havali, M. Ö. 92 yılında Romalıların hâkimiyetine geçti. Selçuklu akınları esnasında da Türkler ile Bizansılar arasında bir kaç defa el değiştirmiştir.

Uşak ve dolayları, Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Alâeddin Keykubad tarafından zaptedilerek kati şekilde Türk hâkimiyeti altında sokuldu. (1234).

Anadolu Selçuklu devleti, Moğollar tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra, Kütahya, Uşak ve havalisinde Germiyan aşireti bir beylik kurdu. Bu beylik, Osmanlılara intikal edince Kütahya şehri, Anadolu Beylerbeyliğine ait bir tiyatro yıkısı vardır.