Ankara Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ankara Otobüs Bileti

Ankara otobüs bileti alırken firmaları karşılaştır, en ucuz Ankara otobüs bileti alımını yap. Ankara’ya giden otobüs firmaları en ucuz fiyatlarla!

Ankara şehrinin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği olayların kısaca tarihçesini bir film şeridi gibi şu şekilde anlatabiliriz. Türkiye’nin başkenti ve kalbi olan Ankara’nın Taş, Maden ve Hitit devirlerini yaşadığı birçok arkeolojik kazılardan sonra anlaşılmış bulunmaktadır. M.Ö. VIII. yüzyılda Ankuva adlı Hitit şehrinin yerine Phrygia’lılar tarafından ilk defa kurulmuştur. Efsanelere göre Phrygia Kralı Gordius’un oğlu Midas tarafından gemi çapası (Anker) bulunan bu yerde kurulmuştur.

M.Ö. VII. yüzyılda Lydia, M.Ö. VI. yüzyılda Pers, M.Ö. 334 yılında İskender, M.Ö. 189-25 yılları arasında Galat, M.Ö. 25 – M.S. 395 yılları arasında Roma ve 395-1074 yılları arasında Bizans yönetiminde yaşamıştır. Galat devrinde şehre Ancora denirdi. Romalılar zamanında basılan paraların üzerinde Ankara şehri arması olarak gemi çapası kullanılmıştır. Bizans devri ise birçok Arap akını ile geçmiştir.

Otobusbiletiara.com ile en ekonomik fiyatlarla Ankara otobüs bileti alabilirsiniz.

Türk devri Selçuklularla başlar. Selçuklu devri (1074-1127)’nde ise şehir Zatül Selasil adını almıştı. İslam (Arap) ve Türk yönetiminde iken şehre Engürü adı verilmiştir. Bu kelime Farsça Engur (üzüm) kelimesinden veya Ankara Kalesinin halka apgarya ile yaptırılması nedeniyle angarya kelimesinden geldiği söylenilmektedir. 1101 yılında Haçlı Ordusu tarafından alınmıştır. Danişmend (1127- 1243), İlhanlı (1243), Ahi (1243-1356) devirlerinden sonra 1356 yılında Osmanlı Padişahı Orhan Gazinin büyük oğlu Rumeli Fatihi Süleyman Paşa (1316-1358) tarafından Osmanlıların eline geçmiştir.

1402 yılında Ankara’nın kuzeydoğusundaki Çubuk Ovası Ankara Savaşına sahne olmuş ve neticede Timur’un eline buraları az bir zaman için geçmiştir. Birkaç yıl sonra tekrar Osmanlı yönetimine girmiştir. Fatih Mehmet zamanına kadar Anadolu Beylerbeyliği (Eyalet) merkezi, sonra Sancak Beyliği, Tanzimattan sonra da tekrar Beylerbeyliği merkezi olmuştur. Evliya Çelebi (1611-1681) Ankara’ya 1648 yılında gelmiştir. 1833 yılında Mısır ordusu şehri almıştır. Şehrin ilk planı 1839 yılında Vinke tarafından yapılmıştır. Demiryolu Ankara’ya 1892 yılında ulaşmıştır.
Milli Mücadelede Türk Kurtuluş Savaşının yönetim merkezi olmuştur. Atatürk Ankara’ya ilk defa 27 Aralık 1919 tarihinde saat 15.30’da gelmiştir.

Milli Mücadeleye İstanbul’dan katılan İsmet İnönü ise Ankara’ya 9 Nisan 1920 tarihinde gelmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk Büyük Millet Meclisi Ankara’da Ulus’taki bugünkü Büyük Millet Meclisi Müzesi binasında 390 üyeden 120 üyenin katılmasıyla açılmıştır. Bu ilk meclisimize Ankara’dan seçilen milletvekilleri M. Kemal Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, Hacı Atıf, Hacı Mustafa, Ömer Mümtaz, Hilmi, Rüstem, Şakir ve Şemsettin Beylerdir. 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye’nin başkenti olmuştur. 29 Ekim 1923 -tarihinde de Ankara’da Cumhuriyet ilan olmuştur. 1 Temmuz 1929 tarihinde Ankara-İstanbul arası ilk telefon hattı açılmıştır. Bugün İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci kalabalık şehridir.

Ankara otobüs bileti fiyatları ve Ankara’ya giden otobüs firmaları için bilet araması yapmanız yeterlidir.