Bitlis Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Bitlis Otobüs Bileti

Bitlis otobüs bileti alırken firmaları karşılaştır, en ucuz Bitlis otobüs bileti alımını yap. Bitlis’e giden otobüs firmaları en ucuz fiyatlarla!

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır-Tatvan karayolu üzerinde yer alan, il merkezi kent. Van Gölü’nün güneybatısındaki Tatvan İskelesinden 2 km uzaklıktadır. Yerleşme, Bitlis Suyu’nun, Yukarı Elcizre düzlüklerine inmeden önce Divan Dağı ile Uveyh Dağı arasında açtığı dar ve derin vadinin içinde kuruludur.
Kentin, M.Ö. 1. binde Urartular tarafından kurulduğu sanılmaktadır. M.Ö. 6.yy’da Perelerin egemenliği altına girdi. M.Ö. 331’de Seleukos Krallığı’nın eline geçti. daha sonra Nebatiler Bitlis’e egemen oldu. M.S. 106’da Nebati Devleti’nin Romalılarca yıkılmasından sonra Romalılar ve Sasaniler arasında sık sık el değiştirdi. İzleyen dönemde Arapların egemenliğini yaşadı. Sonra sırasıyla, BizanslIların. Mervani Devleti’nin, Dilmaçoğulları Beyliği’nin, Sekmenlerin, Eyyubilefin, Şerefhanlılarin, İlhanlıların, Safevi’ erin egemenliği altına girdi. 514’te Osmanlı topraklarına Katılan Bitlis, 1879’da önce vilayet merkezi, sonra Muş’a bağlı Kaza merkezi durumuna getirildi, 1936’da yeniden il merkezi oldu. Ermeniler Bitlis’e Pağeş (Pagiş) adını verdiler. Araplar se kentin adını Badlis ya da Bedlis olarak değiştirdi. Bu ad, zamanla Bitlis biçimine dönüştü.
Yerleşme, tarihi yapıtlar bakımından zengindir. Özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda yapıt vardır.

Bitlis otobüs bileti fiyatları hakkında bilgi almak ve Bitlis’e giden tüm otobüs firmalarını görmek artık çok kolay!

Bitlis Kalesi: M.S. 322’de yapıldığı sanılmaktadır. Bir söylenceye göre, kaleyi İskender’in komutanlarından Lis yaptırdı, bu nedenle buraya Badlis adı verildi. Bizans ve Ermeni kaynaklarında sık sık adı geçen kalenin birkaç kez yıkıldığı ve yeniden onarıldığı anlaşılmaktadır. Günümüzde önemli bir bölümü yıkık durumdadır.

Ulu Cami: Yazıtından 1150’de Ebul Muzaffer Muhammet tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu Türk mimarisinin en eski örnekleri arasında sayılır. ilk kez bu camide görülen simetri. önemli bir gelişmenin başlangıcını vurgular. Bu özellik ler. daha sonraki Artuklu camilerinde de gelişimini sürdürdü. Yapı, kıble duvarına koşut üç nefle mihrap önünde bir kubbeden oluşur. Kubbe, silindirik tambur üstündeki konik bir çatıyla örtülüdür.

Şerefiye Külliyesi: Kent merkezinin birleştiği kavşaktadır. Cami, medrese, imaret ve türbe yapılarından oluşur. Yazıtında, 1528- 1529’da Şeref IV Han tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı yapı, Bitlis’e özgü kesme taştandır. Pencereler ve taç kapı, Selçuklu taş işçiliğini 16. yy’da yaşatan örneklerdendir.

Kızıl Cami: Kentin doğu yakasında, aynı adlı mahallededir. Onarımlarını gösteren iki yazıtı vardır. Kareye yakın ana bölümle, bunu doğu ve kuzey yönlerinden kuşatan eklerden oluşur.

Otobüs bileti fırsatları bulma ve arama sitemiz üzerinden hızlı bir şekilde Bitlis otobüs bileti alabilirsiniz.