Bolu Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Bolu Otobüs Bileti

Bolu otobüs bileti alırken firmaları karşılaştır, en ucuz Bolu otobüs bileti alımını yap. Bolu’ya giden otobüs firmaları en ucuz fiyatlarla!

Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve aynı adlı ovanın kuzeybatısında yer alan, il merkezi kent. Zamanla ovaya doğru büyüyen yerleşme, eski ve yeni kent olmak üzere iki bölüme ayrılır. Tepenin yamaçlarına konumlanmış olan kentte, evlerin çoğu ahşap, sokaklar dardır. Istanbul-Adapazarı-Ankara karayolu (E-5) kentin içinden geçer.
Bolu’nun kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kente önce Bithynion, Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. 1071’de Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedildi. Fakat daha sonra tekrar Bizanslıların eline geçti. 14.yy başlarında Osmanlıların egemenliğine girdi. Yerleşme ve çevresinde pek çok Hitit,Frig, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri vardır.

Bithynion (Claudiopolis): Kentin merkezinde yükselen Karga- tepe, Hisartepe, Hıdırlıktepe ve Uğurlunaiptepe’den oluşan büyük yerleşme. Yerleşmenin ilk kuruluşuyla ilişkin olduğu sanılmaktadır. Hıdırlıktepe’de. değerli ve önemli buluntulara rastlanan bir mezar odası ortaya çıkarıldı. Ayrıca. İlkçağ nekropolünden izler bulundu, Hisartepe’de yapılan kazılarla M.Ö.7.yy’a tarihlenen Arkaik seramik parçaları, pişmiş toprak künkler, moloz taştan duvar kalıntıları, Bizans döneminden bir seramik fırını kalıntısı, merdiven, sütun ve çatı bölümleriyle ilgili mimari parçalar elde edildi.

Antinoos Tapınağı: 1978’de Hisartepe’de yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı. Roma İmparatoru Hadrianus, ölümünden sonra tanrılaştırdığı sevgilisi Antinoos için yaptırdı. Önde sekiz olmak üzere, iki sıra sütunla çevrili Yunantapınakları biçimindedir.
Yerleşme içinde Osmanlı dönemine ilişkin yapıtlar da yoğunluktadır. Başlıcaları 15.yy’ın sonlarında Demirtaş Paşazade Mehmet Bey tarafından yaptırıldığı sanılan ve kapı kanatlarındaki özgün işçiliğiyle öne çıkan Kadı Camisi: M.yy’da yapılan ve camı, medrese, hamam ile 30 dükkandan oluşan Yıldırım Beyazıt Külliyesi; yazıtında 1750 de onarıldığı belirtilen Saraçhane Camisi: 17.yy ürünü olan imaret Camisi; 1897’de yapılmış olan ve geçiş dönemi özelikler gösteren Tabaklar Camisi: 1804-1805’te yaptırılan Taş Han ile Tabaklar, Orta ve Sultan hamamlarıdır.
Bolu Müzesi: Bolu Kültür Merkezinde 1981 yılında hizmete açi dı. Yapının üst katında arkeolojik eserler, alt katında ise etnografık eserler sergilenmektedir.

Bolu otobüs bileti fiyatları hakkında bilgi almak ve Bolu’ya giden tüm otobüs firmalarını görmek artık çok kolay!