Manisa’ya www.otobus-bileti.com ile seyahat - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Manisa’ya www.otobus-bileti.com ile seyahat

www.otobus-bileti.com ile  Manisa otobüs bileti en ucuz fiyatları görerek satın alabilirsiniz.

Malazgirt’te Bizans ordusunu perişan ederek, imparator Diogenes’i esir eden AlpArslan, onunla bir antlaşma yapmış ve kendisini serbest bırakmıştı. Fakat Bizanslılar antlaşma şartlarına riayet etmediler. Bunun üzerine Alparslan, Kutalmışoğlu Süleyman Şâh’a, Marmara’ ya kadar bütün Anadolu’nun açılmasını emretti.
Başkumandan Süleyman Şah, Alp Arslan’dan   aldığı emre uyarak Anadolu’ya atıldı. Bu, gerçekten bir atılıştı: Şimşek gibi bir atılış!… Kızılırmak, Kayseri, İzmit, Antakya ve nihayet Manisa!… Yıl 1076 olmuş, Malazgirt zaferinin üzerinden daha ancak beş yıl geçmişti. Bugün 891 yıl oluyor.
1097’de Haçlı sürülerinin Türkler üzerine saldırmasından faydalanan Bizanslılar, Manisa şehrini ve çevresini geri almayı başardılar.

Manisa’ya www.otobus-bileti.com

Osmanlı şehzadelerinin, sancakbeyliği ettikleri şehir olan Manisa, asıl Saruhan Bey’in imzasını taşır, öyle ki, vilâyet daha 1927 yılma kadar Saruhan diye anılırdı. Selçukluların bir uç beyi olan Saruhan Bey, 1313 yılında Manisa’yı fethetti ve şehri beyliğin başkenti yaptı. Manisa bir asır kadar Saruhan beyliğinin merkezi olarak kaldı.
Manisa’nın Osmanlılar’a ilk geçişi 1390 yılına rastlar. O tarihte Saruhan beyliğinde bazı kargaşalıklar başgöstermişti. Bunun üzerine Yıldırım Bâyezid süratle Anadolu’ya geçmiş, Manisa’yı alarak oğlu Ertuğrul’u buraya sancakbeyi yapmıştı. Ertuğrul Bey’in ölümü üzerine, Sultan Bâyezid, Adala, Gördük, Demirci taraflarını Saruhanoğullan’ndan HızırŞah Bey’e vermişti. Aynı aileden başka beyler de, başka kazaları idare ediyorlardı. Bu hal Timur istilâsına kadar sürdü.
Yıldırım Bâyezid’in 1402 yılında Timur’a esir olmasıyla Fetret Devri başladı. Sultan Bâyezid’in dört şehzadesi, Isa, Musa, Süleyman ve Mehmed Çelebiler birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Bu arada Saruhanoğulları, Timur’a yakınlık gösterdiler. Timur da, Saruhanoğlu Orhan Bey’i tekrar beyliğin başına geçirdi (1402).

Manisa’ya giden otobüs firmaları otobus-bileti.com sitesinde bulunmaktadır.