Osmaniye Konya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Osmaniye Konya Otobüs Bileti

Osmaniye Konya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Osmaniye’den Konya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

İlde yazılı tarih öncesi döneme dayanan bir yerleşmenin varlığını, Alaeddin Tepesi’nde yapılan kazılar ortaya çıkarmıştır. Orta Tunç Çağına tarıhlenen bu yerleşimden başka Konya’nın 7 km. güneyindeki Karaköyük’ün de önemli bir Hitit yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir.

Yazılı tarih dönemi Mitillerle başlayan yöreye daha sonra sırasıyla Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler yerleşmişlerdir. Persleri Granikos (Biga) Çayı kıyısında ağır bir yenilgiye uğratan İskender, Kapadokya’ya bir setrap atayarak, güneye doğru ilerlemiştir. Ancak, yeni setraptan halkın hoşnut olmamasından kaynaklanan bunalım, ortamında, eski Pers soylularından Ariorates bağımsızlığını ilan ederek, Kapadokya Krallığı’nı kurmuştur. Kısa bir süre sonra, İ.Ö. 323’de, yeniden MakedonyalIların eline geçen bölgede MakedonyalIlara karşı yerli halkın ayaklanması ile bağımsız Kapadokya Krallığı ikinci kez kurulmuştur.

!.Ö. 17’de. bir Roma eyaleti durumuna gelen Konya, Kilikya Eyaleti’ne bağlanmış, havarilerden St. Paul’un çalışmalarıyla önemli bir dini merkez durumuna gelmiştir.

Bizans dönemi boyunca, bir çok kez Arapların istilasına uğrayan yöre, 1074’de, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu Selçuklu topraklarına katılmıştır. Daha sonra, I. Kılıçaslan döneminde, Anadolu Selçuklularının başkenti olan Konya’nın tarihinde yeni ve parlak bir devir başlamış, kent Sultan Alaeddin Keykubat’m saltanatı yıllarında “altın çağı”nı yaşamıştır. Bu dönemde önemli bir kültür merkezi durumuna gelen Konya’da, başta Mevlânâ Celâleddin-ı Rumi olmak üzere Mühiddin Arabi ve Sadruddın Konyevi gibi İslam dünyasının en büyük bilginleri yerleşmişlerdir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1318’de ortadan kalkmasıyla Konya’ya 1320 yılında Karamanoğulları egemen olmuşlardır. 1398’de R. Beyazıt, Konya’yı Osmanlı topraklarına katmıştır. Ancak, 1402 Ankara Savaşı’nda Timur ordularına yenilen OsmanlIlar, Konya’yı terketmek zorunda kalmışlardır. Timur’un yeniden Karamanoğulları yönetimine bıraktığı Konya’yı 1466’da Fatih Sultan Mehmet tekrar geri almıştır. Mondros Mütarekesi’nden sonra İtalyan işgaline uğrayan Konya, 20 Mart 1920’de işgalden kurtulmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Osmaniye Konya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!